Kontakt

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej

Poręba Radlna 119

33-112 Tarnowiec

Kalendarium

Środa, 2019-08-21

Imieniny: Franciszka, Kazimiery

Szkolny Klub Wolontariusza

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

ROK SZKOLNY: 2018/2019

OPIEKUN: KATARZYNA SZEWCZYK

 

CELE:

Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego
i lokalnego środowiska,

Zapoznawanie z ideą wolontariatu,

Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza,

Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,

Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,

Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,

Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,

Nauka samorządności.

 

KARTA WOLONTARIUSZA:

Wolontariusz powinien:

Być chętnym do niesienia pomocy,
Zapytaj siebie czy chcesz bezinteresownie pomagać innym ludziom

Być przekonanym o wartości pracy charytatywnej
Nie oferuj swojej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości, tego co robisz

Dostrzegać wokół siebie tych, którym można pomóc
Miej otwarte oczy i serce

Umieć gospodarować czasem
potrzebujesz nie tylko dobre chęci, ale także poświęcenie swojego wolnego czasu

Być osobą, na której można polegać
Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić

Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie: dziel się pomysłami, problemami; współpracuj

 

FORMY DZIAŁANIA:

W szkole:

Stworzenie organizacji wolontariackiej,

Działalność edukacyjna i wychowawcza,

Działalność pomocowa i charytatywna,

Pomoc koleżeńska (pomoc w nauce, uzupełnianiu zaległości, rozwiązywaniu problemów, konfliktów.

W środowisku lokalnym:

Włączanie się w akcje charytatywne, lokalne i ogólnopolskie,

Współpraca z innymi organizacjami (społecznymi, edukacyjnymi, pomocowymi).

 

PLAN PRACY:

Spotkanie organizacyjne.

Opracowanie planu pracy.

Spotkania tematyczne (Co to jest wolontariat? Kształtowanie charakteru. Wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Czy współczucie to uczucie przestarzałe?).

Organizacja grup pomocy koleżeńskiej.

Działania pomocowe wg kalendarza oraz wynikające z aktualnych potrzeb.

Budowanie przyjaznej atmosfery w szkole, organizowanie zabaw.

Okazywanie pomocy najmłodszym uczniom naszej szkoły

Zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników.