Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Środa, 2020-10-21

  Imieniny: Celiny, Hilarego

Sprzątanie Świata 2016

 

 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody proponuje uczniom:

  

 • Udział w konkursie plastycznym: 


        
„Daj drugie życie odpadom, nie zaśmiecaj środowiska”        

 • włączenie się do akcji zbiórki elektrośmieci .

Informacje dotyczące konkursu plastycznego:

Organizator konkursu:

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody ( opiekun mgr Maria Zielińska)

Cele konkursu:

 • Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości i zainteresowań uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
 • Zachęcanie do troski o otaczające środowisko,
 • Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu,

 

Kategorie wiekowe:

 • Kategoria A –  oddział przedszkolny,
 • Kategoria B – klasy I-III
 • Kategoria C – klasy IV-VI

Technika i format:

 • techniki dowolne
 • format A4, A3, A2

Warunki oceny:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli naszej szkoły

Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • atrakcyjność i oryginalność,
 • czytelność tematu,
 • poziom artystyczny,
 • estetykę wykonania,

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 20 września.

Wszyscy uczniowie otrzymają oceny celujące z plastyki oraz nagrody
i dyplomy.

 

Opiekun SK LOP
mgr Maria Zielińska 

 

Informacje dotyczące zbiórki elektrośmieci:

 

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów szkoły i mieszkańców naszej  miejscowości.

Należy pamiętać, że elektrośmieci muszą być zabezpieczone we właściwy sposób, gdyż mają bardzo negatywny wpływ na środowisko.

Zostaną one odebrane przez firmę Argo – Film specjalizująca się w recyklingu tego typu odpadów.

Zużyty sprzęt elektryczny ( lodówki, komputery, telefony komórkowe, odkurzacze itp.) należy dostarczać do szkoły w dniach 22-23 września br.  do Pana Tadeusza Kozioła

Uczniowie, którzy zaangażują się w akcję otrzymają dyplomy i upominki.