Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Czwartek, 2020-11-26

  Imieniny: Leona, Leonarda

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

PLAN PRACY

 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

 

W PORĘBIE RADLNEJ

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie samorządności, kształtowanie postaw społecznych, mobilizowanie do pracy na rzecz szkoły, udział 
  w akcjach charytatywnych, dbanie o porządek w szkole oraz poza nią.
 • Integracja społeczności szkolnej, aktywizowanie uczniów, informowanie o działaniach Samorządu.
 • Pomoc uczniom młodszym i słabszym.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych.
 • Rozwój kultury zdrowotnej, rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, ukazywanie potrzeby dbałości 
  o środowisko.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Zachęcanie do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w wolnym czasie.

 

ZADANIA:

 

 • Organizacja pracy Samorządu w bieżącym roku szkolnym.
 • Dbałość o przestrzeganie Kodeksu Ucznia.
 • Współpraca z nauczycielami, Dyrektorem szkoły, Radą Rodziców.
 • Rozwijanie inicjatyw uczniowskich w zakresie organizacji życia szkolonego.
 • Pomoc koleżeńska.
 • Dbałość o utrzymanie ładu i porządku na terenie szkoły.
 • Dbanie o dobre imię szkoły i miejscowości.
 • Przestrzeganie prawidłowego przebiegu pracy Samorządu.

 

 

 

PLAN PRACY:

 

WRZESIEŃ

 

      Wybory Samorządu Uczniowskiego.

      Zaznajomienie uczniów z działalnością Samorządu, podstawami prawnym tej działalności.

      Małopolski Projekt „Mieć wyobraźnie miłosierdzia” – omówienie zasad udziału SU w projekcie.

      Współpraca z Fundacją Pomocy Humanitarnej – Redemptoris Missio (planowanie pozyskania funduszy na pomoc szkole w Ngaoundaye)

      Kalendarium jesienne.

 

PAŹDZIERNIK

 

      Odwiedzamy zapomniane groby.

      Zbiórka karmy – akcja pomocowa dla zwierząt, a także upowszechnianie wiedzy wśród dzieci na temat ochrony zwierząt.

 

LISTOPAD

 

      Wielka akcja zbierania monet pod nazwą „Góra grosza”.

      Rozpoczęcie zbiórek słodyczy, żywności do paczek mikołajowych „Wszystkie dzieci są kochane” oraz świątecznych na Ukrainę.

 

GRUDZIEŃ

 

      Przygotowanie paczek świątecznych na Ukrainę oraz mikołajkowych w ramach akacji „Wszystkie dzieci są kochane”.

      Kiermasz bożonarodzeniowy (z pozyskanych środków wspomożemy Fundację Redemptoris Missio)

      Konkurs na kartkę bożonarodzeniową.

      Kalendarium zimowe.

 

STYCZEŃ

 

      Pomoc w przygotowaniu spotkania wigilijnego dla seniorów.

      Podsumowanie działalności Samorządu w pierwszym półroczu.

 

LUTY

 

      Współpraca z Fundacją „Pomóż i Ty”- uczniowie przeprowadzą sprzedaż specjalnych „cegiełek” na rzecz osób wskazanych przez Fundację.

 

MARZEC

 

      Walka z głodem - współpraca z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie.

      Przygotowanie stroików oraz ozdób wielkanocnych na kiermasz świąteczny.

 

KWIECIEŃ

 

      Kalendarium wiosenne.

      Kiermasz wielkanocny (z pozyskanych środków wspomożemy Fundację Redemptoris Missio).

 

MAJ

 

      Przygotowanie prezentacji podsumowującej działalność wolontariatu.

      Przygotowanie sprawozdania z działalności SU na stronę internetową szkoły.

 

CZERWIEC

 

      Pomoc w przygotowaniu dnia dziecka, sportu i patrona.

      Podsumowanie działalności Samorządu.

 

 

 

Plan pracy może być na bieżąco modyfikowany, w zależności od aktualnych potrzeb i wydarzeń.