Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Czwartek, 2020-11-26

  Imieniny: Leona, Leonarda

Nasza świetlica

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku

 

w godzinach  6:30 - 7:30 i 10:30 – 16:30.

 

Nauczycielami pełniącymi dyżury w świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 są: 
Ewa Marszałkiewicz i Jowita Burzawa.

 

       Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej 
i rekreacji.

 

Podstawowe formy pracy w świetlicy to: 

ü  gry i zabawy ruchowe z elementami sportu (w sali i na placu zabaw),

ü  gry stolikowe (dydaktyczne, strategiczne, towarzysko – rozrywkowe itp.),

ü   zajęcia artystyczno – techniczne, plastyczne, czytelnicze, kulinarne, audio- wizualne,

ü  zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe – czytanie, rozrywki umysłowe, quizy, krzyżówki, kalambury itp.

ü  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu profilaktyki zdrowia, higieny 
i bezpieczeństwa.

 

     Podczas pobytu dzieci w świetlicy stwarzamy warunki do odrabiania pracy domowej. Dzieci mają zorganizowaną pomoc koleżeńską, jak również mogą liczyć na pomoc ze strony wychowawców świetlicy. Uczniowie mają również czas przeznaczony na odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań. Nauczyciele świetlicy w swojej pracy zwracają uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej. Wdrażają uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i starają się wyrobić u dzieci nawyk utrzymywania porządku
 i troski o wspólne zabawki i wyposażenie świetlicy. Organizowane są liczne konkursy plastyczne szkolne i pozaszkolne, a dzieci w nich uczestniczące często odnoszą znaczące sukcesy. Wspólnie z dziećmi przygotowywane są gazetki tematyczne i okolicznościowe.

 

    W naszej świetlicy dbamy o miłą i życzliwą atmosferę. Staramy się nawiązywać bliskie i serdeczne więzi oraz zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też świetlica w naszej szkole jest miejscem przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu.