Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Czwartek, 2020-10-22

  Imieniny: Haliszki, Lody

Innowacja pedagogiczna „Szkolny wolontariat – bezinteresowna pomoc potrzebującym” 2019/2020

Głównym celem innowacji jest niesienie pomocy innym, a także uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących oraz:

 

 • poszerzenie wiedzy na temat wolontariatu,
 • aktywizowanie do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
 • integrowanie się ze środowiskiem szkolnym oraz lokalnym,
 • zachęcanie do pracy na rzecz osób potrzebujących,
 • uczenie się współdziałania podczas realizacji zadań,
 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadanie,
 • rozwijanie empatii,
 • rozwój sfery emocjonalnej i społecznej,
 • nabywanie umiejętności interpersonalnych i organizatorskich,
 • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
 • kształtowanie umiejętności planowania pracy i realizowania jej poszczególnych etapów,
 • uczenie wytrwałego dążenia do celu,
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych,
 • podejmowanie inicjatywy w trakcie działań,
 • dbanie o estetykę i dokładność wykonanych prac,
 • przeniesienie pozytywnych doświadczeń w środowisko rodzinne.

 

Uważamy, że poprzez stworzenie w/w możliwości uczniowie nabędą takie umiejętności społeczne, które zainspirują ich do podejmowania własnych inicjatyw na rzecz osób starszych, samotnych i chorych, będą dostrzegać ich potrzeby, szukać możliwości zaradzenia im oraz odczuwać empatię w relacjach z nimi. Doświadczą satysfakcji z niesienia pomocy innym, co zmotywuje ich do kontynuowania wolontariatu w dalszym życiu.

                                                                                 Autorzy:    mgr Katarzyna Ząbkowska

                                                                                                      mgr Katarzyna Szewczyk