Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Czwartek, 2020-10-22

  Imieniny: Haliszki, Lody

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

13 listopada 2019 r. odbyły się w naszej szkole wybory  do samorządu uczniowskiego.

 

Poprzedziła je barwna kampania  przedwyborcza w której kandydaci  próbowali zjednać sobie  jak największy elektorat. Ostatnim etapem kampanii była debata kandydatów, poprzedzona słowem wstępnym wygłoszonym przez Panią Dyrektor. Zgodnie z wylosowaną kolejnością kandydaci kolejno  przemawiali  przed uczniami szkoły.
W  wyniku głosowania wyłoniony został Samorząd Uczniowski w składzie :

1. Przewodnicząca -Emilia Oleksyk
2. Zastępca przewodniczącego  - Patryk Budzik
3. Skarbnik – Wiktoria Wzorek
W przeprowadzenie głosowania oraz podliczenia głosów włączyli się uczniowie z samorządu klasy 4. Zwycięzcom gratulacje złożyła Pani Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele oraz wyborcy.