Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Czwartek, 2020-10-22

  Imieniny: Haliszki, Lody

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „PIERWSZE CZYTANKI” 2019/2020

Współczesna edukacja koncentruje się na kształtowaniu różnych kompetencji. Wśród nich są również kompetencje czytelnicze.

W aktualnie obowiązującej „Podstawie programowej kształcenia przedszkolnego oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej […]”stwierdza się, że „wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związanez mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym”.

W naszej szkole staramy się zachęcać do czytania, rozwijać zainteresowania czytelnicze. Podejmujemy różne działania mające na celu kształtowanie umiejętności i kompetencje czytelnicze. Stąd kolejna w naszej szkole innowacja czytelnicza, tym razem skierowana do pierwszoklasistów. Prowadzić ją będą PP. Monika Horecka (bibliotekarka) i Iwona Kargól (wychowawczyni klasy I). Inicjatywa ta ma na celu wspólne z rodzicami wdrażanie uczniów do regularnego i świadomego czytania książek spoza kanonu lektur oraz korzystania z książek popularno-naukowych i wydawnictw encyklopedycznych.

Innowacja trwać będzie cały rok szkolny. Zainaugorowana została w październiku uroczystym pasowaniem na czytelnika podczas ceremonii ślubowania pierwszoklasistów. W trakcie realizacji odbywać się będą lekcje biblioteczne i zajęcia czytelnicze wprowadzające małych czytelników w świat książek. Każdy pierwszoklasista otrzyma „Zeszyt Czytelnika”, w którym będzie rozwiązywać zadania dotyczące przeczytanych książek polecanych przez bibliotekarza, a także notować, z pomocą rodziców, co czytał z własnej inicjatywy.

Mamy nadzieję, że ta praca zaowocuje u dzieci nawykiem sięgania po książki, zarówno dla przyjemności, jaki i w celach edukacyjnych, bo przecież czytanie książek jest inwestycją w rozwój i lepsze funkcjonowanie dziecka w środowisku.