Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny  w Porębie Radlnej

Poręba Radlna 119

33-112 Tarnowiec

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-05-25

Imieniny: Borysa, Magdy
Jesteś tutaj: Start / Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

SZKOLNE KOŁO PCK

ROK SZKOLNY: 2019/2020

OPIEKUN: KATARZYNA SZEWCZYK

 

Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności organizacją masową społeczną, która skupia ludzi dobrej woli pragnących działać nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra są zagrożone.

 

CELE DZIAŁALNOŚCI SK PCK:

Kształtowanie aktywnych postaw dzieci, ich gotowość do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym i kalekim.

Krzewienie uczuć przyjaźni do innych narodów oraz umiłowanie pokoju i gotowości

Wychowanie dzieci w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych.

Budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom.

Wychowanie przyszłej kadry dobrze przeszkolonych ratowników PCK, świadomych swoich obowiązków i gotowych do niesienia pomocy przedlekarskiej w różnych okolicznościach.

Prowadzenie stałej współpracy ze służbą zdrowia oraz innymi kołami PCK.

 

ZADANIA:

Wychowanie zdrowotne dzieci.

Szkolenie sanitarne.

Szkolenie dot. udzielania pierwszej pomocy.

Działalność opiekuńczo-wychowawcza.

Szerzenie idei Czerwonego Krzyża wśród młodzieży.

 

METODY PROWADZENIA SPOTKAŃ:

Prelekcja, rozmowa, pogadanka,

Techniki relaksacyjne,

Praca w grupie, zajęcia sportowe,

Ćwiczenia ekspresji plastycznej.

 

PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA NA ZEWNĄTRZ POPRZEZ:

Akcje charytatywne,

Współdziałanie z wolontariatem,

Udział w akcjach na rzecz środowiska,

Udział w konkursach.

 

PLAN PRACY:

 

WRZESIEŃ

Wybór zarządu.

Zapoznanie z działalnością PCK.

 

PAŹDZIERNIK

Konkurs plastyczny dotyczący profilaktyki stomatologicznej.

 

LISTOPAD

Porządkowanie cmentarzy.

 

GRUDZIEŃ

Akcja charytatywna „Święty Mikołaj z sercem”.

 

LUTY

Konkurs plastyczny „Witaminki”.

 

MARZEC

Propagowanie hasła „Styl na niepalenie”.

 

MAJ

Szkolenie udzielania pierwszej pomocy – film.

 

CZERWIEC

Szkolenie udzielania pierwszej pomocy – ćwiczenia z fantomem.

Artykuły

Pamiętajcie o bliskich

2020-04-21
Powiększ zdjęcie Twoi krewni potrzebują kontaktu

 

Pamiętajcie, aby być w stałym kontakcie ze swoimi bliskimi. Nie możemy się teraz spotkać, ale możemy zadzwonić, wysłać e-mail, czy porozmawiać za pomocą wideokomunikatora.
Bądźmy bezpieczni. Dbajmy o siebie i swoich bliskich.

Więcej o: Pamiętajcie o bliskich

Zasady postępowania po powrocie do domu.

2020-04-21
Powiększ zdjęcie

 

Co robić, gdy wracamy do domu w dobie pandemii koronawirusa? Zerknijcie na naszą dzisiejszą grafikę.

Więcej o: Zasady postępowania po powrocie do domu.

Koronawirus w Polsce - PCK wspiera potrzebujących przebywających w kwarantannie.

2020-04-21

 

Polski Czerwony Krzyż w Warszawie podejmuje działania w zakresie pomocy rzeczowej dla osób przebywających w kwarantannie w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID-19 (koronawirus).

W związku z tym utworzono kampanię pod hasłem„Koronawirus w Polsce – PCK wspiera potrzebujących przebywających w kwarantannie”, z której zebrane środki przeznaczmy na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby dla osób przebywających w odosobnieniu - seniorów, osoby samotne, bezdomne, podopiecznych naszej organizacji, w tym Powstańców Warszawskich.

Nie wychodząc z domu możecie również włączyć się bezpośrednio w akcję wspierającą osoby potrzebujące, które są poddane kwarantannie. Z zebranych środków zostanie zakupiona żywność i artykuły pierwszej potrzeby (środki czystości i ochrony osobistej) osobom, które nie mają do nich dostępu z racji przymusowego odosobnienia lub braku bliskiej osoby, która wsparłaby podopiecznego w tym trudnym okresie. Zakupione artykuły będą dostarczone przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Strażą Pożarną.

Bądźcie z nami, pomóżmy potrzebującym!

Więcej o: Koronawirus w Polsce - PCK wspiera potrzebujących przebywających w kwarantannie.