Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

Szkolne Koło PCK

SZKOLNE KOŁO PCK

ROK SZKOLNY: 2020/2021

OPIEKUN: KATARZYNA SZEWCZYK

 

Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności organizacją masową społeczną, która skupia ludzi dobrej woli pragnących działać nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra są zagrożone.

 

CELE DZIAŁALNOŚCI SK PCK:

Kształtowanie aktywnych postaw dzieci, ich gotowość do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym i kalekim.

Krzewienie uczuć przyjaźni do innych narodów oraz umiłowanie pokoju i gotowości

Wychowanie dzieci w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych.

Budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom.

Wychowanie przyszłej kadry dobrze przeszkolonych ratowników PCK, świadomych swoich obowiązków i gotowych do niesienia pomocy przedlekarskiej w różnych okolicznościach.

Prowadzenie stałej współpracy ze służbą zdrowia oraz innymi kołami PCK.

 

ZADANIA:

Wychowanie zdrowotne dzieci.

Szkolenie sanitarne.

Szkolenie dot. udzielania pierwszej pomocy.

Działalność opiekuńczo-wychowawcza.

Szerzenie idei Czerwonego Krzyża wśród młodzieży.

 

METODY PROWADZENIA SPOTKAŃ:

Prelekcja, rozmowa, pogadanka,

Techniki relaksacyjne,

Praca w grupie, zajęcia sportowe,

Ćwiczenia ekspresji plastycznej.

 

PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA NA ZEWNĄTRZ POPRZEZ:

Akcje charytatywne,

Współdziałanie z wolontariatem,

Udział w akcjach na rzecz środowiska,

Udział w konkursach.

 

PLAN PRACY:

 

WRZESIEŃ

Wybór zarządu.

Zapoznanie z działalnością PCK.

 

PAŹDZIERNIK

Konkurs plastyczny dotyczący profilaktyki stomatologicznej.

 

LISTOPAD

Porządkowanie cmentarzy.

 

GRUDZIEŃ

Akcja charytatywna „Święty Mikołaj z sercem”.

 

LUTY

Konkurs plastyczny „Witaminki”.

 

MARZEC

Propagowanie hasła „Styl na niepalenie”.

 

MAJ

Szkolenie udzielania pierwszej pomocy – film.

 

CZERWIEC

Szkolenie udzielania pierwszej pomocy – ćwiczenia z fantomem.

Artykuły