Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Czwartek, 2020-11-26

  Imieniny: Leona, Leonarda

Dla rodziców

 

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Porębie Radlnej

w roku szkolnym 2020/2021

 

16.09.2020r. (środa)

 

przedszkole i kl.1 – 3: godz. 16.00

kl. 4 – 8: godz. 17.00

 

 

21.10.2020 r. (środa) – konsultacje on - line

 

godz.  12.30 – 17.00

 

 

18.11.2020 r. (środa) – konsultacje on - line

 

godz.  12.30 – 17.00

 

 

08.01.2021 r. (piątek) – opracowanie wstępnej informacji dotyczącej przewidywanych ocen śródrocznych 
z zajęć edukacyjnych i zachowania w kl. 4 – 8

 

 

05.02.2021r. (piątek) – klasyfikacja śródroczna uczniów

 

 

10.02.2021. (środa)

 

przedszkole: godz. 15.30

kl. 1 – 3: godz. 16.00

kl. 4 – 8: godz. 16.30

 

 

10.02.2021 r. (środa) – konsultacje

 

godz.  12.30 – 17.00

 

 

10.03.2021 r. (środa) – konsultacje

 

przedszkole: godz. 15.30

kl. 1 - 3: godz.16.00

kl. 4 - 8: godz.16.30

 

 

21.04.2021 r. (środa) – konsultacje

 

godz.  12.30 – 17.00

 

 

14.05.2021 r. (piątek) – opracowanie wstępnej informacji dotyczącej przewidywanych ocen                           rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania w kl.4 – 8

 

 

19.05.2021r. (środa) – konsultacje

 

godz.  12.30 – 17.00

 

 

09.06.2021 r. (środa)

 

przedszkole: godz. 15.30

kl. 1 – 3: godz. 16.00

kl. 4 – 8: godz. 16.30

 

 

16.06.2021r. (środa) – klasyfikacja roczna uczniów