Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Czwartek, 2020-10-22

  Imieniny: Haliszki, Lody

Podsumowanie akcji "Odblaskowa szkoła".

W dniu 28 października w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące wszystkie akcje zorganizowane w ramach X edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła. 

 

Na wstępie dyrektor  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  p. Dorota Puciłowska  powitała przybyłych gości : Policjantów z komisariatu Tarnów - Centrum  Pana Dominika Buraka i Pana Piotra Olearczyka, nauczycieli  i uczniów.  Następnie p. Barbara Dymon  koordynator konkursu  podsumowała wszystkie przedsięwzięcia, podjęte przez szkołę w ramach konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” na przełomie września i października.                       

 Najważniejsze z nich to:

ü  Działania informacyjne w szkole;

ü  Spotkania z policjantami i Wawelkowym Inspektorem;

ü  Bezpieczni dziadkowie;

ü  Odblaskowy happening,

ü  Pokaz ,,Odblaskowej pory roku”

ü  Test  wiedzy o ruchu drogowym;

ü   Konkursy plastyczne i techniczne ;

ü  Konkursy komputerowe;

ü  Spotkanie ze strażakami;

 

Pierwszym punktem spotkania była prezentacja strojów przygotowanych przez uczniów i ich rodziców. Pokaz mody pod hasłem ,,Odblaskowa pora roku” dostarczył wszystkim wielu doznań estetycznych, pokazał pomysłowość i sposób wykonania ubiorów, które z powodzeniem można by było wykorzystać na co dzień aby być bezpiecznym na drodze przez cały rok i w każdej porze roku. Jury w składzie :  P. Dyrektor,  Pani Pedagog Katarzyna Ząbkowska i panowie policjanci z trudem wybrało najbardziej odblaskowe prezentacje. Wszyscy uczestnicy pokazu otrzymali dyplomy, odblaskowe upominki i słodycze.

 

Kolejnym punktem było rozdanie nagród dla uczniów, którzy brali udział  w konkursach dotyczących bezpieczeństwa na drodze:

 • plastycznego „Bezpieczna droga do i  ze szkoły”
 • technicznego makieta ,,Rondo”
 • komputerowego projektowanie elementów odblaskowych; tworzenie  haseł propagujące konieczność noszenia odblasków.

 

Następnie  głos zabrali  Panowie policjanci, którzy przypomnieli  o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, przechodzenia przez ulicę  i konieczności noszenia elementów odblaskowych, po czym zebrane klasy wraz z wychowawcami  wyszły na skrzyżowanie, aby wiedzę teoretyczną sprawdzić w praktyce. Podczas tego wyjścia uczniowie zabrali ze sobą przygotowane na tablicach hasła, które głośno skandowali. Przejeżdżające samochody oraz mijający piesi zatrzymywali się - czytali i słuchali prezentowane przez dzieci hasła. W ramach tego spotkania odbył się także test wiedzy o ruchu drogowym  dla uczniów  klas II - IV”,  który miał sprawdzić wśród dzieci znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego.  Poziom był bardzo wyrównany, a mimo podchwytliwych pytań najmłodsi uczniowie – z klasy drugiej - poradzili sobie doskonale z zadaniami. Każdy z uczestników testu  otrzymał z rąk Dyrektora Szkoły  odblaskowego stworka i słodką niespodziankę oraz  dyplom dla całej klasy. Na koniec  spotkania  słowa uznania i podziękowania za liczne przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa skierował do uczniów i nauczycieli  dzielnicowy D.  Burak,  który życzył im dalszych pomysłów w utrwalaniu prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Również   Pani Dyrektor  podziękowała wszystkim zaangażowanym wychowawcom za podejmowane działania w trakcie trwania małopolskiego konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” i życzyła dalszych sukcesów.

Udział naszej szkoły w X edycji małopolskiego konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” przyniósł wymierne korzyści uczniom. Mamy nadzieję, że podjęte działania w ramach konkursu przyczynią się do zachowania  jeszcze większego bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły, a noszenie odblasków stanie się świadomym ich obowiązkiem.