Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny  w Porębie Radlnej

Poręba Radlna 119

33-112 Tarnowiec

Kalendarium

Niedziela, 2020-05-24

Imieniny: Joanny, Zdenka
Jesteś tutaj: Start / Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne

Artykuły

„W krainie baśni, bajki i fantazji” – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków

2020-04-22
Powiększ zdjęcie Przedszkolaki podczas zajęć w bibliotece

 

W roku szkolnym 2019/2020 kontynuujemy realizację innowacji pedagogicznej „W krainie baśni, bajki i fantazji”. Jej celem jest promocja czytelnictwa wśród przedszkolaków,  zachęcenie i zmotywowanie dzieci do regularnego kontaktu z książką i rozwijanie ich kreatywności w oparciu o literaturę, a w rezultacie nauczenie dzieci czerpania przyjemności z lektury. Drugi cel prowadzenia innowacji wpisuje się w tegoroczny priorytet polityki oświatowej państwa: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich 
i patriotycznych.

Więcej o: „W krainie baśni, bajki i fantazji” – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków

„Pierwsze czytanki” – edukacja czytelnicza w klasie I

2020-04-22
Powiększ zdjęcie Lekcja biblioteczna

W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy innowację pedagogiczną „Pierwsze czytanki”.  Skierowana jest do uczniów klasy pierwszej i ich rodziców. Innowacja ma na celu promocję czytelnictwa wśród młodszych dzieci oraz zaangażowanie ich rodziców w edukację czytelniczą. Ma ona zachęcać i motywować dzieci i ich rodziców do regularnego kontaktu 
z książką, rozwijać kreatywność dziecięcą inspirowaną lekturą, a w rezultacie nauczyć czerpania przyjemności z lektury, ale również pokazać walory edukacyjne literatury. Jednocześnie ma wprowadzić rodziców w świat wartościowej literatury dla dzieci i zachęcić do współuczestniczenia w kształtowaniu zainteresowań i kompetencji czytelniczych dzieci oraz uświadomić im, że czytanie książek jest inwestycją w rozwój i lepsze funkcjonowanie dziecka w środowisku.

Więcej o: „Pierwsze czytanki” – edukacja czytelnicza w klasie I

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „PIERWSZE CZYTANKI” 2019/2020

2019-12-08

Współczesna edukacja koncentruje się na kształtowaniu różnych kompetencji. Wśród nich są również kompetencje czytelnicze.

Więcej o: INNOWACJA PEDAGOGICZNA „PIERWSZE CZYTANKI” 2019/2020

Innowacja pedagogiczna - Ortografia każdego dnia – Insta.Ling

2019-10-30

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 4. Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki ortografii. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy. Systematyczna praca po ok. 5 minut dziennie przez tydzień przynosi długofalowo znacznie lepsze efekty niż dwugodzinna sesja zakuwania. Problemem słabych wyników w nauce nie jest zatem niedostateczny czas, który uczeń poświęca na naukę, lecz nieefektywne nim zarządzanie.

Więcej o: Innowacja pedagogiczna - Ortografia każdego dnia – Insta.Ling

Innowacja pedagogiczna „Szkolny wolontariat – bezinteresowna pomoc potrzebującym” 2019/2020

2019-10-15

Głównym celem innowacji jest niesienie pomocy innym, a także uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących oraz:

Więcej o: Innowacja pedagogiczna „Szkolny wolontariat – bezinteresowna pomoc potrzebującym” 2019/2020

Innowacja pedagogiczna „W krainie baśni, bajki i fantazji” 2019/2020

2019-10-09

W tym roku szkolnym kontynuujemy w przedszkolu realizację innowacji „W krainie baśni, bajki i fantazji”. Jej celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych,  zachęcenie i zmotywowanie dzieci do regularnego kontaktu z książką i rozwijanie ich kreatywności  w oparciu o literaturę, a w rezultacie nauczenie dzieci czerpania przyjemności z czytania. W tym roku stawiamy też na wychowanie do wartości, dlatego na wspólną lekturę wybierzemy utwory opowiadające o tym czym jest: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, szczęście… Mamy nadzieję, że te spotkania z książką będą nie tylko inspiracją do ciekawych rozmów i zabaw, ale przede wszystkim podstawą budowania i wzmacniania empatii.

 
Więcej o: Innowacja pedagogiczna „W krainie baśni, bajki i fantazji” 2019/2020

Innowacja pedagogiczna "Młody konstruktor" 2019/2020

2019-10-09

Innowacja pedagogiczna  „Młody konstruktor"- koło majsterkowicza .

Założeniem innowacji pedagogicznej „Młody konstruktor” jest wprowadzenie uczniów do majsterkowania i konstruowania jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijającej pomysłowość, kreatywność, samodzielność i zdolności manualne. 

Więcej o: Innowacja pedagogiczna "Młody konstruktor" 2019/2020

Innowacja pedagogiczna z plastyki 2019/2020

2019-10-09

 

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży  ze szkoły podstawowej klas IV- VIII. (Zespół Szkolno-Przedszkolny  im. Ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej). Udział w nich jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Innowacja ta jest możliwością rozwinięcia własnego warsztatu artystycznego, poszerzenia wiedzy artystycznej oraz możliwością pracy wg własnych zainteresowań plastycznych (możliwość zaprezentowania się na wystawach i konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich) uczniów zainteresowanych sztuką lub szczególnie uzdolnionych. 

Więcej o: Innowacja pedagogiczna z plastyki 2019/2020

Innowacja pedagogiczna z chemii 2019/2020

2019-10-07
Powiększ zdjęcie

Pomysł stworzenia innowacji powstał w celu wzbudzenia i pogłębiania chemicznych zainteresowań uczniów. Jest on przedsięwzięciem, które ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy. Jego zadanie to usamodzielnienie pracy ucznia w procesie kształcenia, rozwinięcie twórczej inwencji i zachęcenie go do podejmowania nowych inicjatyw.Rozwój dziecka odbywa się przez jego własne działanie, sam poznaje świat i zmienia go. Innowacja ta ma za zadanie wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych – posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym, planowania oraz realizację eksperymentów, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi z życia codziennego. Zajęcia odbywać się będą głównie w formie przeprowadzania doświadczeń chemicznych, co ułatwi poznanie tej trudnej dyscypliny nauki, a jednocześnie uwrażliwi uczniów na potrzeby środowiska. W ramach innowacji uczniowie będą zdobywać głównie umiejętności praktyczne.

Więcej o: Innowacja pedagogiczna z chemii 2019/2020

Realizacja innowacji pedagogicznej.

2019-06-26
Powiększ zdjęcie

Pomysł stworzenia innowacji powstał w celu wzbudzenia i pogłębiania chemicznych zainteresowań uczniów. Jest on przedsięwzięciem, które ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy. Jego zadanie to usamodzielnienie pracy ucznia w procesie kształcenia, rozwinięcie twórczej inwencji i zachęcenie go do podejmowania nowych inicjatyw.Rozwój dziecka odbywa się przez jego własne działanie, sam poznaje świat i zmienia go. Innowacja ta ma za zadanie wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych – posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym, planowania oraz realizację eksperymentów, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi z życia codziennego. Zajęcia odbywać się będą głównie w formie przeprowadzania doświadczeń chemicznych, co ułatwi poznanie tej trudnej dyscypliny nauki, a jednocześnie uwrażliwi uczniów na potrzeby środowiska. W ramach innowacji uczniowie będą zdobywać głównie umiejętności praktyczne. 

Więcej o: Realizacja innowacji pedagogicznej.