Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Piątek, 2020-09-18

  Imieniny: Ireny, Irminy

Innowacja pedagogiczna z chemii 2019/2020

Pomysł stworzenia innowacji powstał w celu wzbudzenia i pogłębiania chemicznych zainteresowań uczniów. Jest on przedsięwzięciem, które ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy. Jego zadanie to usamodzielnienie pracy ucznia w procesie kształcenia, rozwinięcie twórczej inwencji i zachęcenie go do podejmowania nowych inicjatyw.Rozwój dziecka odbywa się przez jego własne działanie, sam poznaje świat i zmienia go. Innowacja ta ma za zadanie wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych – posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym, planowania oraz realizację eksperymentów, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi z życia codziennego. Zajęcia odbywać się będą głównie w formie przeprowadzania doświadczeń chemicznych, co ułatwi poznanie tej trudnej dyscypliny nauki, a jednocześnie uwrażliwi uczniów na potrzeby środowiska. W ramach innowacji uczniowie będą zdobywać głównie umiejętności praktyczne.

POWRÓT PIĄTKÓW CHEMICZNYCH

      W ramach realizowanej w naszej szkole Innowacji Pedagogicznej z chemii uczniowie znów korzystać będą z gościnności PWSZ w Tarnowie. W piątek kl. VII i VIII uczestniczyła w zajęciach o tematyce: ”Jak osłodzić sobie życie ?”. Poznano tajemnicę produkcji miodu przez pszczoły, a informacje o jego wartościach odżywczych i zdrowotnych mają zachęcać młodych ludzi do sięgania po ten wartościowy produkt. Z zainteresowaniem wysłuchano opowieści o produkcji czekolady. Po ten smakołyk nie należy jednak sięgać zbyt często. Uczniowie dowiedzieli się tez, że z Brazylii pochodzi stevia – roślina 200 razy słodsza od zwykłego cukru! Wykładowca PWSZ Pani dr Agata Lada w swój wywód wplatała ciekawostki, czym skupiła uwagę słuchaczy. Nie zabrakło też wiedzy czysto chemicznej, dzieci poznały wzór cukrów prostych: glukozy i fruktozy oraz złożonych: sacharozy. Zdobyta wiedza będzie przydatna młodzieży w szkole i życiu codziennym.

 

 

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

 

Korzystając z gościnności dr inż. Piotra Suryło prodziekana do spraw studenckich uczniowie klas VI-VIII po raz kolejny mogli wykonywać doświadczenia chemiczne w laboratorium wyższej uczelni. Tym razem po omówieniu regulaminu i zasad BHP badali zawartość soli w  wodzie wodociągowej i mineralnej oraz przewodnictwo wód mineralnych przy pomocy konduktometru. Uczniowie klasy 6 dowiedzieli się co to jest kation i anion, siódmo i ósmoklasiści znają te pojęcia z lekcji chemii. Ciekawym doświadczeniem było badanie właściwości amfoterycznych cynku oraz metali szlachetnych. Wiele emocji wzbudzały kolorowe zabarwienia  probówek w czasie reakcji strąceniowych. Część zajęć poświęcona była tlenkom azotu i azotynom. W czasie krótkiego wykładu dr Suryło przybliżył uczniom na czym polega szkodliwość tlenków azotu wydzielanych  w spalinach silników diesla, dowiedzieli się ponadto, że odczynnik Salzmana  niweluje ten szkodliwy gaz. Azotyny – substancje dodawane do konserwowania wędlin są bardzo szkodliwe, dzieci badały ich zawartość w wędlinie. „Naukową zabawą” było posługiwanie się konduktometrem. Dzieci oznaczały ilość cukru w coca – coli oraz coli 0%.Wyjazd ten był kolejnym działaniem w ramach innowacji pedagogicznej z chemii. Następne spotkanie zaplanowane zostało na 22 lutego. Mamy nadzieję, ze zainteresowanie chemią wśród uczniów naszej szkoły zaprocentuje w przyszłości

 

 

Kolejne zajęcia laboratoryjne na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

 

W ramach realizowanej  Innowacji Pedagogicznej z chemii  „Zobaczyć, zbadać, zrozumieć” w sobotę uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Krakowskiej. 

Eksperymenty wykonywane były na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej w laboratorium Chemii Analitycznej. Tym razem dzieci poznały kolejne sprzęty laboratoryjne: chłodnicę destylacyjną, zwrotną, zestaw do sączenia pod ciśnieniem, profesjonalne wagi laboratoryjne i inne. Dzięki temu została przeprowadzona destylacja, w wyniku której otrzymano goździkowy olejek eteryczny. Dużym zainteresowaniem cieszyło się syntezowanie estrów - „pachnących” związków chemicznych oraz barwników syntetycznych. Wiele emocji wzbudził „wybuch” pary wodnej, który nastąpił po zmieszaniu manganianu (VII) potasu z perhydrolem oraz fioletowy „wybuch” powstały w wyniku połączenia KMnO4 z gliceryną. 

Serdeczne słowa podziękowania należą się dr inż. Piotrowi Suryło za przeprowadzenie zajęć.