Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

„Moje paluszki mówią” – innowacyjne zajęcia dla przedszkolaków

 

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy innowację pedagogiczną „Moje paluszki mówią”, adresowaną do najmłodszych wychowanków – przedszkolaków. Nauczyciel wychowania przedszkolnego Monika Korus prowadzi spotkania we współpracy z przedszkolankami Barbarą Tokarz i Gabrielą Kiełbasą.

Język migowy to system znaków umownych wykonywanych przy użyciu gestów i mimiki, służący do porozumiewania się bez użycia narządu słuchu. Język ten  używany jest głównie przez osoby, u których doszło do uszkodzenia słuchu w stopniu znacznie utrudniającym albo wręcz całkowicie uniemożliwiającym odbiór mowy wyłącznie drogą słuchową. Dzieciw wieku przedszkolnym charakteryzuje ogromna wrażliwość i ufne zrozumienie, dlatego warto w tym okresie pracować nad przekazywaniem pozytywnych wartości, tolerancji wobec niepełnosprawnych, w tym przypadku osób niesłyszących i niedosłyszących. Dzieci w tym okresie rozwoju zaczynają dostrzegać „inność”, zadają przy tym mnóstwo pytań. To od nas zależy, czy nasi wychowankowie będą akceptowały osoby niepełnosprawne, czy będą się umiały z nimi porozumieć.

Cele ogólne innowacji pedagogicznej:

- poznanie polskiego alfabetu palcowego (daktylografia),

- poznanie podstawowych znaków ideograficznych,

- usprawnianie pracy rąk i ogólnej motoryki ciała, poprzez konieczność przekazywania znaków za pomocą gestów,

- pobudzanie myślenia poprzez odtwarzanie z pamięci znaków języka migowego,

- wdrażanie do tolerancji i rozwijanie postaw empatycznych do osób niepełnosprawnych,
a w szczególności osób głuchych lub słabo słyszących.

Innowacja pedagogiczna „Moje paluszki mówią” ma na celu zintegrować dzieci słyszące
z ich rówieśnikami, mającymi dysfunkcję słuchu oraz pokonanie bariery komunikacyjnej.