Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny  w Porębie Radlnej

Poręba Radlna 119

33-112 Tarnowiec

Kalendarium

Sobota, 2020-02-29

Imieniny: Lecha, Lutomira

Projekt edukacyjny „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

„Nigdy nie jest tak,

Żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu,

Tylko sam był dobroczyńcą.

Jest równocześnie obdarowywany,

Obdarowany tym,

Co ten drugi przyjmuje z miłością”

Jan Paweł II

Po raz kolejny przystępujemy do małopolskiego projektu edukacyjnego „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”.

Idea powstania projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

Głównym celem projektu jest niesienie pomocy bliźniemu, a także uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

W przeciągu 12 lat trwania projektu wzięło w nim udział prawie 45000 uczniów z województwa małopolskiego, reprezentujących starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe. Lata te pokazały, że młodzież inspirowana przez swych nauczycieli – opiekunów, bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi.

W założenia projektu wpisują się również aktualne apele Papieża Franciszka, który nieprzerwanie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność ciągłego czynienia aktów miłosierdzia skierowanych do osób cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne, prześladowanie.

Udział w projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.