Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny  w Porębie Radlnej

Poręba Radlna 119

33-112 Tarnowiec

Kalendarium

Sobota, 2020-02-29

Imieniny: Lecha, Lutomira

Zapraszamy do współpracy

XIII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTU
„MIEĆ WYOBRAŻNIE MIŁOSIERDZIA”.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w projekcie, który jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Projekt ten jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Każda edycja Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

Główne cele projektu:

  • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
  • przygotowanie młodzieży do  społecznego działania na rzecz potrzebujących,
  • tworzenie w szkołach województwa małopolskiego podstaw wolontariatu,
  • ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Udział w Projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnie miłosierdzia”  https://www.mwm.edu.pl/?xiii-edycja-projektu-2019-20,49